background

Tematické vztahové workshopy

Svůj život si tvoříme sami - tím, co a jak děláme, i tím, co a proč neděláme.

Tematické workshopy a semináře, které pořádáme, jsou určeny těm, kterým nestačí žít podle obecných pravd, návodů, stereotypů a zajetých rolí, těm, kteří v sobě cítí touhu žít podle sebe, kteří jsou přirozeně zvídaví, kladou si otázky a touží ten rámec vlastního uvěznění v zajetých kolejích stejnosti a rolí překročit. Akorát nevědí, jak na to. A právě to je smyslem a náplní našich workshopů šitých na míru.

Pro koho je pořádáme:
Workshopy otevíráme na základě vámi projeveného zájmu, připravené na míru pro řešení vašich individuálních témat.
 • Jednotlivce
 • Páry
 • Dvojice
 • Rodiny
 • Skupiny
 • Firmy

Každý jsme jiný a na tom stavíme svou práci. Někdo funguje na „zdravý stres“, někdo na „pohlazení a podporu“.

Párové vztahové workshopy
Partnerské vztahy zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života

Cíleně koučujeme páry v jejich individuálních partnerských tématech, aby se mohly lépe a funkčněji postupně sehrávat s vědomím vlastní odlišnosti. Trénujeme komunikaci bez prosazování svého názoru jakožto jediného možného řešení situací.

Funkční partnerský vztah stojí na vzájemném respektu k rozdílu mezi mužem a ženou, na respektu v jejich odlišnému fungování, na respektu k jejich odlišnému potenciálu.

Partnerské vztahy zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života, pocit spokojenosti, štěstí, naplněnosti, sebevědomí apod.

Základním vztahovým pilířem, od kterého se takřka vše odvíjí, je vztah, který máme sami k sobě.

Vztahy s blízkými, obzvláště partnerské, mohou být silným zdrojem radosti a spokojenosti, ale mohou být též příčinou velkého trápení a pocitu prázdnoty, pokud s nimi neumíme funkčně zacházet. 

Spokojenost a spolupráce v partnerství muže a ženy stojí často na úplně „obyčejných“ věcech. Na důvěře, pocitu bezpečí, úctě, vzájemné podpoře, respektu. Pak to jsou vztahy často „neobyčejné.“

Obětovat se se nevyplácí

Přestože máme spoustu důvodů být úplně normálně šťastní a spokojení, často se nesmírně brzdíme, obětujeme, odepíráme si to, po čem toužíme, abychom nebyli sobečtí. Pak se zas cítíme ukřivdění a nešťastní, protože jednak nemáme to, co jsme chtěli, a ještě navíc to naši blízcí ani neocenili.

Nefunkční představy o partnerství

Jde o to, že můžeme mít, často podvědomě, nevhodně definované nějaké pro nás důležité hodnoty, nefunkční představy o partnerství či manželství, nefunkční vztahové mechanismy, a pak zažíváme zklamání na obou stranách. Někdy jsme zoufalí, prožíváme pocity viny, někdy obviňujeme svého partnera či partnerku, někdy rezignujeme a rozcházíme se v domnění, že jsme se zklamali a že snad s někým jiným budeme mít konečně „štěstí“.

Rodinné vztahové workshopy
Náš život velmi významně ovlivňují vztahy.

rodinnými účastníky, které cíleně koučujeme a podporujeme je v zorientování se v jejich aktuální rodinné situaci, v nejasnostech, které vycházejí často z nedostatečné či nefunkční vzájemné komunikace, z mylných představ o sobě, i o těch druhých, o tom, jak si vaše jednání a chování vysvětlují ostatní a jak si jejich chování vysvětlujete zase vy. Orientujeme se v reálných potřebách a vzájemném respektu jednotlivých rodinných členů.

V situacích, ve kterých jsme, ať už se to týká vztahů, práce či čehokoliv jiného, vždy jednáme tak, jak to odpovídá našemu pohledu (většinou podvědomému) na svět, na život, jak vidíme sebe, druhé, jak se díváme na muže, na ženy, na vztahy, na manželství, na výchovu, na úspěch, na „smůlu“ na „štěstí“, na to, co podle sebe smíme a nesmíme dělat, říkat atd. Podle toho, co my považujeme pro nás za hodnotné, pak využíváme příležitosti a možnosti ve svém životě, které se nám naskytnou. Anebo nevyužíváme. Na základě naší vlastní vědomé a rovněž podvědomé životní filozofie.

Často nechápeme, proč se nám v životě „dějí“ některé věci a druhým ne a proč máme na něco „štěstí a na něco smůlu.“

A právě to je příležitost pro nás k tomu, se zorientovávat v tom, které hodnoty a jaké vztahy potřebujeme změnit, přerovnat, nově si stanovit, abychom si vytvořili takovou vztahovou základnu, která bude odpovídat našim reálným potřebám a o kterou se budeme moci opřít v jakékoliv situaci.

Firemní vztahové workshopy
Práce ve skupině - firemní koučink

Cíleně koučujeme a řešíme s účastníky aktuální vztahové situace ve firmě na základě vaší poptávky a vašeho zadání. 

Práce ve skupině je velmi důležitá. Právě v těchto podmínkách můžeme objevovat svou originalitu a dovídat se o sobě informace, ke kterým bychom se sami, bez těchto interaktivních vztahových impulzů, nedokázali dostat, a nemohli tak těžit pro sebe to podstatné, co potřebujeme pro své nové možnosti. V čem se lišíme a v čem spočívá naše jedinečnost.

Teprve když se nesnažíme být stejní jako ti druzí a začneme postupně objevovat, kdo jsme skutečně, ne s jakou jedinou možnou verzí sebe jsme se identifikovali, můžeme jít svou cestou a zažívat pocit, že náš život má pro nás smysl. Cítíme, že jsme na „svém místě“, zažíváme tak pocit vlastní hodnoty a nepotřebujeme souhlas druhých k tomu, abychom se rozhodovali podle svých hodnot a měřítek.

Workshopy pro absolventy seminářů

Absolventi se zde dostávají k hlubšímu pochopení toho, kým jsou a také kým nejsou, ruší představy, které o sobě a okolí mají, a tak se snáze dostávají ke svým cílům, touhám a přáním, a to jak v oblasti osobní, tak v profesní rovině. Jde o to, abychom tyto roviny dokázali vhodně propojit a nemuseli se vzdávat ničeho, co potřebujeme k tomu, abychom byli spokojeni.

Trénujeme orientovat se v sobě, tříbit myšlenky, rozumět svým touhám, snům, cílům, abychom je pak mohli realizovat.

Zkoumáme rovněž, jak to máme s dalšími vztahy, které sehrávají důležitou roli v našem životě a díky tomu pak měníme svůj hodnotový systém tak, aby odpovídal našemu novému směru.

Jako je například vztah k:
 • životu
 • úspěchu
 • penězům
 • smyslu svého života
 • svému tělu
 • bolesti
 • práci
 • zodpovědnosti
 • radosti
 • konfliktům
 • rodině
 • dětem
 • národu
 • emancipaci
 • povinnosti
 • smrti
 • ženám
 • mužům
 • dětem
 • partnerství
 • manželství
 • planetě
 • celku apod.
background
Zdenka

“Já sama jsem zažila a stále zažívám ten rozdíl ve výsledcích, když se postavím k něčemu aktivně a převezmu odpovědnost za to, co se v mém životě děje, kdy změním v sobě postoj k té situaci a když jsem pasivní vykonavatel nebo se cítím být „obětí“ událostí.”

Pokud máte zájem o tematický workshop, kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Back to top of page