background

Osobní konzultace

Life - koučink

Překážky v našem životě nám připadají často neřešitelné jen proto, že sami nevíme, v čem skutečně spočívají.

Formou osobní konzultace nabízíme zájemcům možnost podívat se na jejich aktuální situaci, životní příležitost, výzvu, překážku či problém, ještě jinak, než se dívali doposud. Mohou se tak lépe zorientovat v tom, kde se nacházejí a proč, a zahlédnout tak díky těmto novým souvislostem své vlastní řešení této situace.

Osobní koučink se zaměřením na tyto oblasti:
  • Vztahy – partnerské, rodinné, pracovní, přátelské a jiné
  • Vztah k sobě – jedinečnost, sebevědomí, rozvoj osobnosti
  • Zaměstnání – vlastní profilace a seberializace, finance
  • Osobní cíle, sny, touhy, životní úspěch, své možnosti a omezení
  • Funkční a nefunkční vzorce jednání, obranné mechanismy
  • stresové situace, únava, strachy, fobie
  • propojení stěžejních oblastí ve svém životě
  • Jakákoliv další individuální témata
Jak pracujeme

Pomocí cílených otázek, tj. koučovaného rozhovoru, podporujeme každého klienta v tom, aby se dokázal podívat na svou aktuální situaci ještě jinak, než se díval doposud. Z většího nadhledu a mnohem šířeji, aby uviděl nové souvislosti, kterých si nebyl do té doby vědom.

Cílem osobní konzultace je, abyste si díky svému novému, širšímu pohledu udělali aktuální vlastní názor na to, jak chcete situaci řešit, a mohli jste se o něj rozumem i pocitově opřít. Někdy se jedná o změnu postoje, jindy to chce změny například v klíčových vztazích, v profesi, ve vztahu k sobě apod.

background
Podpoříme vás v objevování toho, v čem vaše překážka či výzva skutečně spočívá, a v tom, abyste si sami objevili své jedinečné řešení.

Často ke mně přicházejí lidé uzavření sami v sobě, plní nezpracovaných emocí, bolestí, smutku a sebepotlačování. Bojí se své citlivosti, protože ji považují za slabost, a nevědí, že jejich síla spočívá právě v práci se svými pocity. Pomáhám lidem tyto potlačené emoce překládat a číst „zprávy od sebe, pro sebe o sobě“.

Jak konzultace probíhají

Osobní konzultace probíhají většinou se Zdenkou. Je však možné se předem domluvit též na párové konzultaci se Zdenkou i s Václavem.

Zdenka - osobní koučka se zaměřením na vztahy:

“Často ke mně přicházejí lidé uzavření sami v sobě, plní nezpracovaných emocí, někdy hněvu a křivd, někdy bolestí, smutku a sebepotlačování. Rozmlouvají si logickými argumenty to, po čem touží. Bojí se své citlivosti, protože ji považují za svou slabost, a nevědí, že jejich síla spočívá mj. rovněž v práci s pocity. Pomáhám lidem tyto potlačené emoce překládat, aby si mohli přečíst ty „zprávy od sebe, pro sebe o sobě“ a je to práce nesmírně zajímavá a nenahraditelná.

Společně sledujeme váš životní příběh a to, jak do něho zapadá vaše současná situace, problém nebo výzva, se kterou jste přišli. Spolu pak dále zkoumáme viditelné i skryté motivace vašeho jednání, příčinné souvislosti, hodnoty, funkční a nefunkční modely chování a jednání a jejich důvody.”

background

Základ pro práci s klientem u mě vždy tvoří osobní vztah. Na své straně nabízím skutečný zájem o to, s čím kdo přijde, v čem se potřebuje zorientovat, aby pro sebe našel cestu dál, i když se třeba zdá, že je v tak svízelné situaci, že najít řešení je nemožné.

“Setkávám se s lidmi různého věku, vzdělání i profese a čím dál víc zjišťuji, že bez ohledu na to, jak moc jsou úspěšní, případně s čím se potýkají, takřka všichni touží v podstatě po tomtéž: po úplně obyčejných věcech. Aby byli zdraví, šťastní a spokojení. Aby měli vedle sebe někoho, kdo by je měl rád a stejně tak oni jeho, někoho, komu by mohli důvěřovat, aby mohli s někým blízkým sdílet a prožívat hezké chvíle a radovat se ze života a také mít někoho, kdo je podpoří, když jim je ouvej. Chtějí se cítit potřební a užiteční, cítit, že jejich život má smysl.

Vypadá to sice jednoduše, ale jistě sami víte, že není jednoduché toho všeho docílit. Často si totiž cestu k těmto na první pohled obyčejným věcem komplikujeme svými představami a nároky, na kterých trváme, protože si myslíme, že něco má nějak „správně být“ a někdo se má nějak „správně chovat“, včetně nás samotných.”

Bez nároků a ideálních představ

Čím více pak usilujeme o dosažení těchto svých “ideálních” představ, tím více se nám vzdaluje reálná možnost, jak být v životě spokojení a využívat možností, které máme. Ve své práci se proto soustředím na to, abychom společně tyto různé představy nacházeli a dokázali se jich zbavit, či je přetvořili tak, aby vás již dále neomezovaly.

Bez odpovědnosti to nejde

Když si skutečně vezmeme odpovědnost a začneme ovlivňovat dění, situace a vztahy ve svém životě, mnohdy se díky tomu náš život začne vyvíjet směrem, který by nás předtím nikdy ani nenapadl. A právě o to jde. Abychom svůj život prožili tak, že to bude skutečně náš vlastní život a abychom jen nepřežívali podle zajetých mechanizmů a nefunkčních hodnot.

Cesta ke spokojenosti je v cílené práci na své vlastní životní filozofii, na svém postoji k sobě i k okolí

Rádi pracujeme s lidmi dlouhodobě. Máme zkušenost jak svou vlastní, tak spoluprací s klienty, že největších pozitivních změn ve svém životě dosahují ti, kteří mají ochotu na sobě intenzivněji „pracovat“. Kdo má chuť měnit svůj vnitřní hodnotový systém, měnit svůj způsob fungování, rozšiřovat si svůj pohled, získávat nové informace, díky kterým se mohou dostávat k novým možnostem a cílům.

Proto též rádi nabízíme účast na víkendových seminářích Principů života®, praktické životní filozofii.

Jedná se o sebezkušenostní trénink, kdy objevujeme, kdo jsme, taky kdo nejsme, jen jsme si to mysleli vzhledem k převzatým modelům svého fungování. A díky tomu se dostáváme k objevování svého nového potenciálu a získáváme tím pro sebe nové možnosti ve vztazích, profesně a celkově ve svém životě.

První seminář má téma Být pánem vlastního života, a pokud si to dovolíte, může mít pro váš život zásadní význam. Více o seminářích najdete zde.

Pokud potřebujete zahlédnout novou cestu z vaší situace, zavolejte nebo napište mail a domluvíme se na termínu konzultace.

Cena: 1200 Kč/90 minut

Back to top of page