background

Semináře rozvoje osobnosti se Zdenkou a Václavem Pižlovými

JAK TO FUNGUJE
Semináře Principy života® se Zdenkou a Václavem

Již mnoho let se zaměřujeme na učení tohoto sebezkušenostního tréninku praktické životní filozofie, který sám o sobě představuje nesmírně moudrý a originální pohled na fungování světa, vztahů a vztahových souvislostí v něm.

Semináře jsou určeny těm, kterým nestačí žít podle obecných pravd, návodů, stereotypů a zajetých rolí, těm, kteří v sobě cítí touhu žít podle sebe. Jsou příležitostí pro všechny, kdo si chtějí vědomě tvořit svůj život tak, aby ho žili podle sebe a byli v něm šťastní a spokojení, a to ve všech oblastech svého života. Jak vztahové, tak profesní a rovněž v oblasti smyslu svého života a pocitu jeho naplnění.

Mnozí jste se již s některými svými problémy či výzvami a zároveň tak příležitostmi ve svém životě setkali a zdolali je, ale cítíte, že byste se v jejich řešení chtěli posunout dál, nevíte však, v čem konkrétně váš osobní posun spočívá, jak a kudy na to, protože vám k tomu chybí další důležité informace. 

Bez ohledu na věk a vzdělání, vždy si můžeme pro sebe vytvořit lepší životní podmínky, abychom si tak zajistili další možnosti k objevování, rozvíjení a využívání svého jedinečného potenciálu. Ten se skládá jak z našich silných, tak z našich slabých stránek, s nimiž se potřebujeme naučit funkčně zacházet tak, abychom je mohli pro sebe využívat. Zároveň se tímto dostáváme k získání poznání, nadhledu a jakési životní moudrosti, jak využívat možnosti a potenciál svých vztahů, zejména těch klíčových, tedy partnerských, rodinných a rovněž profesních.

Pokud tedy cítíte, že máte na víc, že chcete od života a od sebe více, než jak je tomu u vás nyní, pak Vás zveme na semináře, kterými vás budeme provázet.

background
Co je k tomu zapotřebí?

Je to ochota měnit se. Konkrétně, být ochotni měnit své dosavadní hodnoty, nefunkční mechanismy a mylné představy o sobě tak, abyste byli v souladu s tím, kým chcete být či kým skutečně jste.

Tato osobnostní „práce na sobě“ je zajímavá, radostná, naplňující a velice pozitivně plodná, což známe z vlastní zkušenosti, a právě na té stavíme při spolupráci se zájemci – studenty.

Principy života® jsou originálním, v České republice vytvořeným vzdělávacím systémem. Pod tímto názvem se PŽ®, tato praktická sebezkušenostní životní filozofie, objevily v roce 2004.

JAK TO FUNGUJE
Semináře Principů života kombinují teorii s praxí
background
Svůj život si tvoříme sami - tím, co a jak děláme, i tím, co a proč neděláme.
Každý seminář je jiný

Semináře jsou interaktivní, což prakticky znamená, že si je svým zapojením se spoluvytvářejí, s námi lektory, zároveň též lidé, studenti, kteří se semináře účastní.  Postupně se z účastníků stávají vzájemně se podporující a spolupracující spoluhráči, často i blízcí přátelé, kteří se vzájemně obohacují a ovlivňují svými individuálními úhly pohledu a zkušenostmi, které spolu sdílejí.

Většinu seminářů učíme společně.

Víkendové semináře jsou intenzivním časem na objevování svého nitra. Díky zaměření se na svůj život, se můžeme dostat hluboko dovnitř sebe a přetvářením sebe, svých skrytých motivací, aktivně měnit k naší spokojenosti své postoje, které pak nově uplatňujeme v celém svém životě.

Seminář jako nástroj k zorientování se

Semináře jsou praktickým nástrojem, který nám slouží ke zorientování se jak ve vnějším světě, tak ve svém vnitřním světě. Nástrojem, který můžeme využívat pro sebe, abychom si mohli lépe porozumět na své cestě od „staré verze“ sebe k postupnému vytváření své „nové verze“, ve které se budeme cítit spokojeni. Budeme tak v souladu se sebou, se svými touhami a cíli, v souladu s dobou, s okolím, se svým hodnotovým směrem.

Seminářů je celkem 14. Absolvování celého cyklu ovšem není podmínkou. Vždy se můžete rozhodnout studia zanechat nebo ho přerušit a později se znovu připojit k jinému turnusu.  Je to na vás.

Frekvence seminářů probíhá po dohodě zhruba ve dvou, tří až čtyřměsíčních intervalech, aby měli studenti čas aplikovat své objevy do praktického života a nezůstali jen u prázdných pojmů.

K některým seminářům se připojují i absolventi, případně přijdou se svými partnery či partnerkami, příbuznými apod., aby si principy znovu připomněli a ujasnili si věci ve svém životě, avšak již z jiného místa, než když studovali poprvé.

I. BÝT OSOBNOSTÍ
 • 1. Být pánem vlastního života
 • 2. Znát sebe sama
 • 3. Pravidla růstu

II. MANDALA ŽIVOTA
 • 4. Jak se postavit k životu
 • 5. Jak být vyrovnaný
 • 6. Jak se vyhnout nebezpečí
 • 7. Jak objevit svůj potenciál
 • 8. Jak se neztratit

III. DVEŘE DO BUDOUCNOSTI
 • 9. Využití zkušeností
 • 10. Využití lidského potenciálu
 • 11. Využití rozumu
 • 12. Využití vztahů
 • 13. Využití nevědomí
 • 14. Využití budoucnosti

Pro mimobrněnské je nocleh k dispozici.

''Být pánem vlastního života'' - úvodní seminář pro začínající

Nejvíce a nejraději se soustřeďujeme na učení seminářů praktické sebezkušenostní životní filozofie Principy života®, které se zaměřují na objevování a rozvíjení své jedinečnosti, rušení mylných představ o sobě, nefunkčních vzorců jednání a chování.

Budeme se věnovat hledání individuálních řešení aktuálních každodenních témat, osobních příležitostí a životních výzev.

Principy života® jsou originálním, v České republice vytvořeným vzdělávacím systémem, pod tímto názvem se PŽ objevily v roce 2004. Je to praktická sebezkušenostní životní filozofie.

Přehled seminářů a jiných akcí naleznete zde

Přihlaste se na seminář jednoduše pomocí tohoto formuláře

Přihlašovací formulář je dočasně mimo provoz. Pokud se chcete přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Cena semináře je 5000 Kč

Back to top of page